-5% на онлайн оплату
0800 750 360 Щоденно: з 9:00 по 18:00
0800 750 360 Щоденно: з 9:00 по 18:00
Салони

Правила сайту

Угода про умови використання інформаційних ресурсів Інтернет – порталу ЮВЕЛІРНОЇ МЕРЕЖІ «КАМЕЯ»

 1. Загальні положення
  1. Ця угода про умови використання інформаційних ресурсів Інтернет – порталу ЮВЕЛІРНОЇ МЕРЕЖІ «КАМЕЯ» (далі по тексту – Угода) визначає:
   1. Правила використання відвідувачами та користувачами (далі по тексту – Користувачі) Інтернет порталу (далі по тексту – Портал).
   2. Умови замовлення Товарів.
   3. Умови використання персональних даних, а також права Користувачів, які надали їх.
  2. Використання Порталу Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися всіх нижчезазначених умов цієї Угоди.
  3. Ця Угода, Портал повністю або частково можуть бути змінені Власником у будь-який час без будь-якого спеціального сповіщення Користувачів. Нова редакція Угоди, вміст Порталу вступають у силу з моменту опублікування і внесення змін.
 2. Правила користування порталом Користувачами
  1. Портал містить об’єкти інтелектуальної власності (у т.ч. об’єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні, звукові твори. Виключні права на використання вмісту Порталу (у т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Порталі, а також самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у вмісті опублікованих на Порталі матеріалів, належать Власнику.
  2. Користувачеві Порталу, якому не виповнилося 18 років, необхідно отримати згоду батьків або інших законних представників на оформлення замовлення Товару. Якщо батьки або інші законні представники користувача Порталу не згодні з будь-якою умовою цієї Угоди, користувач Порталу зобов’язаний відмовитися від користування Порталом.
  3. Поширення, опублікування або інше використання матеріалів Порталу не допускається без посилання на Власника (без посилання на Портал).
  4. У разі порушення пунктів 2.3. цієї Угоди, Користувач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  5. Користувач зобов’язується використовувати Портал тільки у законних цілях.
  6. Користувач зобов’язується не розміщувати на Порталі матеріали наступного характеру:
   1. Що порушують законодавство України, що містять погрози й образи, що порушують публічний порядок, що носять характер непристойності.
   2. Що порушують у тій чи іншій мірі честь і гідність, права та інтереси, що охороняються законом, інших осіб.
   3. Сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, а також інші матеріали, що будь – яким чином порушують положення законодавства України.
  7. Власник не несе відповідальність за особисту думку, розміщену Користувачами на Порталі.
  8. Користувач зобов’язується:
   1. Не використовувати Портал для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг;
   2. Не завантажувати і/або не розміщувати на Порталі будь – які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (у т.ч., авторським правом, законодавством про товарні знаки), та інші матеріали, що охороняються законодавством, без отримання письмової згоди Власника;
   3. Не розміщувати інформаційні матеріали Порталу у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках без попередньої письмової згоди Власника;
   4. Не розміщувати інформаційні матеріали Порталу в будь-яких пошукових системах, базах даних або будь-яких інших електронних виданнях та збірниках (в т.ч. в мережі Інтернет).
  9. Користувач погоджується з тим, що він несе одноосібну і повну відповідальність за порушення умов цієї Угоди. Користувач зобов’язується відшкодувати будь-які збитки, що виникають внаслідок таких порушень.
  10. Власник має право видалити інформацію, розміщену на Порталі з порушенням вимог цієї Угоди.
  11. Власник має право заблокувати дії Користувача, що порушує вимоги цієї Угоди без пояснення причин такого блокування.
  12. З моменту порушення Користувачем вимог цієї Угоди, всі замовлення на Товар вважаються скасованими.
  13. Користувач, який використовує інформаційні ресурси Порталу, є таким, хто ознайомився і приймає умови цієї Угоди.
 3. Умови замовлення Товарів
  1. Замовляючи Товар через Портал, Користувач погоджується з умовами даної угоди.
  2. При оформленні Замовлення на Товар, Користувач повністю погоджується з нижченаведеними умовами.
  3. Дата оформлення Замовлення є датою заповнення Користувачем електронної форми Замовлення на Товар.
  4. Для оформлення Замовлення Користувачеві необхідно:
   1. Відкрити посилання Порталу.
   2. Самостійно, на власний розсуд, з переліку Товарів, відображених в каталозі Порталу, шляхом натискання на відповідне посилання, вибрати Товар, який необхідно замовити.
   3. Замовлення формується з усіх одиниць Товару, які вибрав Користувач.
   4. Замовлення Товару складається з: найменування виробу, найменування сплаву металу та його проби, маси виробу, номер (розмір) виробу, найменування каменю, кількості і якісних характеристик каміння (колір, дефектність, маса, форма огранювання), ціни, форми оплати, інформації про користувача (ім’я, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти), адреси ювелірного магазину, в якому Користувачеві буде зручно купити замовлений Товар. Вся зазначена інформація заповнюється Користувачем у відповідній формі на Порталі.
  5. Факт оформлення Замовлення свідчить про те, що Користувач повністю ознайомився з Товаром, який входить в Замовлення, його якісними характеристиками, порядком покупки і формою оплати.
  6. Беручи Замовлення на Товар, Власник зобов’язується протягом 24-х годин з моменту отримання Замовлення на Товар, передати дане Замовлення виробнику і/або продавцю Товару, зазначеного в каталозі Порталу./li>
  7. Підтвердженням отримання Замовлення Власником є повідомлення.
  8. Після отримання підтвердження про одержання Замовлення, представник Власника протягом 24-х годин з моменту отримання замовлення, зв’язується по телефону з Користувачем з метою уточнення характеристик замовленого Товару, а саме: – найменування виробу, найменування сплаву металу та його проба, маси виробу, номер (розмір) виробу, найменування каменю, кількість і якісні характеристики каміння (колір, дефектність, маса, форма огранювання), ціну, форму оплати, дату покупки замовленого Товару, адреси ювелірного магазину, в якому Користувачеві буде зручно купити замовлений Товар. За результатами уточнення характеристик Замовлення, представник Власника підтверджує або скасовує Замовлення і повідомляє дату покупки замовленого Товару.
  9. В день покупки замовленого Товару Користувачеві (представнику на підставі усного доручення) необхідно прибути в за адресою, вказаною в електронному бланку Замовлення на Товар, повідомити номер замовлення, вказаний в повідомленні, і оформити покупку замовленого Товару.
  10. Замовлення вважається скасованим в разі неявки Користувача (представника на підставі усного доручення) після закінчення 5 календарних днів з моменту оформлення замовлення згідно п. 3.16. угоди.
  11. У разі, якщо Користувач виявить, що дані, вказані ним при оформленні Замовлення, містять помилку, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Власника не менше ніж за один день до дати отримання Товару.
  12. Користувач має право скасувати Замовлення до моменту підтвердження і уточнення замовлення з представником Власника.
  13. Користувач зобов’язується оплатити повну вартість Замовлення при його придбанні в магазині.
  14. Вибір форми оплати здійснюється або при заповненні електронної форми Замовлення, або при покупці замовленого Товару в магазині.
  15. У разі виникнення обставин непереборної сили, Власник і Користувач звільняються від відповідальності за невиконання умов цієї Угоди. Під обставинами непереборної сили маються на увазі події, які мають надзвичайний, незворотний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цієї Угоди, настання яких не могло бути передбачено. Посилаючись на дію обставин непереборної сили, Власник або Користувач повинен протягом одного календарного дня в письмовому вигляді або за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
  16. Будь-які спори, що виникають з умов цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду відповідно до законодавства України.
 4. Умови використання персональних даних
  1. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає згоду і дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI для підтвердження повноважень і виконання умов договору.
  2. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації з Користувачами.
  3. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Власника за допомогою електронної пошти або SMS – повідомлень.
 5. Заключні положення
  1. Власник не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Порталу і зобов’язується докладати усіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього і усунення виниклих проблем.
  2. Власник не несе відповідальності за затримки, переривання, втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Власнику, за проблеми при передачі даних або з’єднання, що виникли не з вини Власника, за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Порталу, а також в разі блокування доступу до Порталу в результаті дій третіх осіб.
  3. Ніщо в змісті цієї Угоди не може розумітися як встановлення між Користувачем і Власником агентських відносин, відносин по спільній діяльності і будь-яких інших відплатних відносин, прямо не передбачених цією Угодою.
Безкоштовна лінія
0800 750 360
Зв’яжіться з нами в Messenger
Visa Master Np
Давайте дружити
Меню
Змінити
Кошик
закрити